Dřevostavby na klíč

v tuto chvíli nenabízíme

Již od roku 2004 našim zákazníkům poskytujeme kompletní servis a služby v oblasti dřevostaveb

Cenová kalkulace

Do 24 hodin
od obdržení podkladů

Zaslání návrhu

Smlouvy o dílo do 24 hodin od potvrzení rozpočtových nákladů

Realizace

Základová deska 100m2
rovinatý pozemek 8 prac.dnů

Servis a poradenství:

| bezplatná konzultace
| stanovení účelu
| typ konstrukcí 

| studie  

| cenová specifikace

| projektová dokumentace
| inženýring
| smlouva o dílo
| financování 

| Realizace 

| Kolaudace

Výstavba:

| Dřevostavby na klíč
| Hrubé stavby
| Výstavba domů paneláží
| Výstavba metodou na místě Two by Four

Dřevostavba

Sendvičové stavby

Nosná stěnová konstrukce sendvičových staveb je vyrobena z masivních dřevěných hranolů (profily z lepeného dřeva) nebo kulatin. Stěna je zaklopena obvykle OSB deskou, deskou Fermacell či Rigidur, která zároveň plní funkci parozábrany. Výplň stěny slouží jako tepelná izolace vykrývající tepelné mosty nosných prvků a k tomuto účelu se používá nejčastěji minerální vata nebo foukaná celulóza. Na fasádu se používá kontaktní zateplovací systém s omítkou (jako u zděných staveb) nebo různé druhy předvěšených obkladových materiálů (dřevo, cementotřískové desky a pod.) s odvětrávací mezerou.

Sendvičové dřevostavby lze stavět dvěma způsoby:

dřevostavba

Systém Two by Four /trámková metoda

Tento systém vznikl v USA a postupně se rozšířil do celého světa. Jedná se o staveništní způsob montáže dřevostaveb, kdy byly konstrukce složeny z trámů 2 x 4 palce. V současnosti se i v USA používají spíše trámy 2 x 6 nebo 2 x 8 palce. Větší šířka trámů umožňuje do rámové konstrukce vložit více izolace. Rastr stojek se v Evropě používá 625 mm nebo 417 mm z hlediska rozměrů velkoplošných materiálů, které se ke stojkám připevňují. 

Prefabrikovaný systém /paneláž

Dřevostavby se tímto systémem staví tak, že na staveniště přijedou buď celé stěny, případně buňky, které jsou vyrobené ve výrobním závodě a na staveništi jsou sestaveny k sobě. Oproti systému two by four je samotná stavba rychlejší, je však nutné přihlédnout na dostupnost pozemku kvůli vjezdu těžké mechanizace. 

Aktuální projekty

Našim zákazníkům nabízíme i samostatně jednotlivé etapy výstavby. Lze si nás objednat např. pouze na vylití základové desky. Vždy je však nutná správná připravenost předchozích již realizovaných prací.

Reference

Každá výstavba základové desky je individuální. Dbáme na splnění veškerých požadavků ze strany projektu. Vždy dodržíme předem stanovený harmonogram a termíny. Základové desky předáváme kompletně dokončeny. Případné vrchní vodorovné izolace provádíme vždy dle požadavku zákazníků.

Základové desky Realizujeme po celé ČR.

FAQ – Časté dotazy

Jaká je životnost dřevostavby oproti jiným typům domů?
V zásadě stejná jako u jiných typů domů. Navíc dům budete s největší pravděpodobností v budoucnu rekonstruovat, abyste dostáli zpřísnění požadavků tepelnětechnických, požárněbezpečnostních, zdravotněbezpečnostních atd. Jak se vyvíjí člověk, jeho nároky se zvyšují, to můžete dnes krásně vidět na domech stavěných v 70. a 80. letech. Tenkrát si lidé také říkaly, hlavně aby jim dům vydržel 200 let. Nicméně dnes je lepší si postavit nový dům, než rekonstruovat ten starý. Úvěrové možnosti lidí se také, až na menší výkyvy pořád zlepšují. Já si dokonce myslím, že do budoucna se bude stavět jen pro jednu generaci, ono tomu dnes už tak vlastně víceméně je.
Jaká je zvuková izolace dřevostaveb?
Záleží na zvoleném systému, používáme kvalitnější sádrokarton Rigips RigiStabil, ten v kombinaci s minerální izolací mezi profily zajišťuje slušné zvukotechnické vlastnosti.
Můžeme si donést vlastní projektovou dokumentaci?
Samozřejmě, většina klientů projektovou dokumentaci má, pokud PD počítá s jiným systémem výstavby, připravíme podklady pro výstavbu v rámci naší firmy pro naše systémy.
Za jak dlouho lze dřevostavbu postavit?
Hrubou stavbu menšího bungalovu za 10 dní, na klíč 4 měsíce. Větší domy od třech týdnů hrubou stavbu a pěti měsíců na klíč.
Kolik dřevostavby stojí oproti jiným typům domů?
Zase velmi záleží na zvoleném systému. Dřevostavby jako velmi perspektivní a dynamicky rostoucí obor prošel velmi zajímavým vývojem. Dnešní dřevostavby jsou úplně jiné než ty, které se stavěly na přelomu tisíciletí. Obecně lze říct, že ceny jsou srovnatelné u všech systémů, spíše záleží na nárocích investora.

Svěřte stavbu odborníkům s mnohaletou praxí a individuálním přístupem.